Dofinansowanie udziału w zjazdach towarzystw naukowych

Lubelska Izba Lekarska od dnia 6 kwietnia 2016 roku dofinansowuje lekarzom i lekarzom dentystom udział w konferencjach oraz zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 500 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowaniu nie podlegają koszty dodatkowe typu: przejazd, nocleg, wyżywienie.

Druk do pobrania tutaj:

wniosek o dofinansowanie »